• Πολυτεχνείου 17Β, Θεσ/νικη
 • ΕΣΠΑ

Ναούμ - Τζιάτα & Συνεργάτες

Υπηρεσίες / Κλάδοι Δικηγορίας

Ενδεικτικά χειριζόμαστε υποθέσεις

 • Εμπορικού – Τραπεζικού Δικαίου

  Σύσταση Εταιριών – Πτωχεύσεις – άρθρα 99 και 107 ΠτΚ – Διεθνείς Συναλλαγές – Πιστωτικοί Τίτλοι – Αναγκαστικές Εκτελέσεις – Πλειστηριασμοί- Ρύθμιση καθυστερούμενων δανείων- Προτάσεις αναδιάρθρωσης αυτών- Μελέτες βιωσιμότητος- Μείωση οφειλών προς Τραπεζικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΤΤΕ- Εναρμόνιση συμπεριφοράς οφειλετών προς τον Κώδικα Δεοντολογίας
 • Ενοχικού Δικαίου

  Αποζημιώσεις – Συμβάσεις – Δωρεές – Μισθώσεις – Αγοραπωλησίες
 • Εμπράγματου Δικαίου

  Κυριότητα – Δουλείες – Μεταβιβάσεις – Διανομές
 • Οικογενειακού Δικαίου

  Υιοθεσίες – Διαζύγια – Διατροφές – Σύμφωνα συμβίωσης
 • Κληρονομικού Δικαίου

  Κληρονομητήρια – Διαφορές από Διαθήκες – Αποποιήσεις
 • Φορολογικού Δικαίου

  Προσφυγές – Αιτήσεις Ακύρωσης – Εμβάσματα εξωτερικού
 • Ποινικού Δικαίου

 • Υπερχρεωμένα Νοικοκυριά

  Ν. 3869/2010
 • Εταιρικού Δικαίου

  Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής ιδιοκτησίας, Κατοχύρωση Εμπορικών Σημάτων, Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτελέσεως
 • Διαμεσολάβηση

  Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές διαφορές, Οικογενειακή διαμεσολάβηση, Ηλεκτρονική διαμεσολάβηση
 • Μεταφράσεις

  Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Toύρκικα