• Πολυτεχνείου 17Β, Θεσ/νικη
  • ΕΣΠΑ

Ναούμ - Τζιάτα & Συνεργάτες

Δικηγορική Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη

Η Εταιρεία & η φιλοσοφία μας

Αναλαμβάνουμε την πλήρη διεκπεραίωση και χειρισμό κάθε είδους νομικών υποθέσεων με ταχύτητα εχεμύθεια και ασφάλεια, την δικαστική εκπροσώπηση των εντολέων μας στα Πολιτικά, Ποινικά και Διοικητικά Ελληνικά Δικαστήρια από τον πρώτο βαθμό ώς τον ανώτατο βαθμό, καθώς και την εκπροσώπηση τους ενώπιον κάθε Δημόσιας Αρχής.

Παράλληλα αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες και ελέγχους για αγορές ακινήτων, μισθώσεις, εργολαβικά συμφωνητικά και περιπτώσεις χρησικτησίας και Κτηματολογικού Δικαίου. Έχουμε την δυνατότητα παροχής νομικών υπηρεσιών σε πολίτες της Ευρωπαικής Ένωσης ή και εκτός αυτής λόγω των ειδικευμένων συνεργατών μας με γνώσεις Γερμανικού Δικαίου καθώς και πληθώρας γλωσσών της Ε.Ε. (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Τούρκικα) για τις οποίες παρέχουμε και επικυρωμένες μεταφράσεις.

Κύριοι στόχοι του γραφείου μας είναι η παροχή αξιόπιστων νομικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και η δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης με τους πελάτες, με αποκλειστικό γνώμονα την κατανόηση των αναγκών τους, το σεβασμό των απαιτήσεών τους και την άμεση και ταχεία εξυπηρέτηση και διασφάλιση των συμφερόντων τους.

Η μακροχρόνια εμπειρία και άρτια επιστημονική μας κατάρτιση μας δίνει τη δυνατότητα της άριστης και αποτελεσματικής προάσπισης των συμφερόντων κάθε πελάτη μας. Εστιάζουμε στην άρτια προάσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του πελάτη μας όχι μόνο στην αίθουσα των δικαστηρίων αλλά και εκτός, μέσω της προληπτικής ενημέρωσης τους.

Φιλοσοφία του Γραφείου μας ήταν και παραμένει η δημιουργία μακροχρόνιων, σταθερών επαγγελματικών σχέσεων με τους εντολείς μας, βασισμένες στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και διαφάνεια.

Ο συνδυασμός της εμπειρίας των παλαιών στελεχών με την εξειδικευμένη γνώση και κατάρτιση των νεότερων συνεργατών, αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των εντολέων μας.

Το Γραφείο μας έχει ως στόχο την υπέρβαση του μοντέλου «γενικής» δικηγορίας, εστιάζοντας κάθε φορά στις ιδιαίτερες και εξατομικευμένες απαιτήσεις κάθε εντολέα για στην εύρεση αποτελεσματικών δυνατοτήτων συνολικής νομικής του προστασίας και κάλυψης.

Η εταιρεία μας είναι μέλος του Συνδέσμου Δικηγορικών Εταιρειών Ελλάδος (Σ.Δ.Ε.Ε.)